Een sterk signaal uit Frankrijk

door | nov 30, 2022 | Nieuws, Sectoren | 0 Reacties

Op 4 november heeft Frankrijk een grote impuls gegeven aan de invoering van hernieuwbare energie door een wet aan te nemen die onder meer de installatie van fotovoltaïsche schermen voor buitenparkeerplaatsen met meer dan 80 plaatsen verplicht stelt.

De bepaling moet de ontwikkeling van de productie van zonne-energie in Frankrijk stimuleren, vooral in grote commerciële zones. Volgens de regering kan het potentieel van de maatregel oplopen tot 11 gigawatt, gelijk aan het vermogen van een dozijn kernreactoren.

De verplichtingen van het artikel voorzien in enkele uitzonderingen zoals technische, veiligheids-, architecturale of erfgoedbeperkingen. De bepalingen treden in werking op 1 juli 2023, op progressieve wijze, afhankelijk van de omvang van de parkeerplaatsen. Parkeerterreinen met meer dan 400 plaatsen moeten binnen drie jaar na deze datum in overeenstemming worden gebracht, en binnen vijf jaar als het aantal tussen 80 en 400 ligt.

Als de parkeerplaats niet aan de eisen voldoet, kunnen de sancties zwaar zijn, namelijk een boete van 50 euro per parkeerplaats per maand. Een parkeerplaats met 120 plaatsen die de nieuwe wetgeving niet zou naleven, zou zich dus blootstellen aan een jaarlijkse boete van 72000 euro.

Met dergelijke bepalingen is het risico van bevoorradingstekorten niet te verwaarlozen. Sommige leden van het halfrond herinneren eraan dat de meeste aanvoerlijnen zich in dit stadium buiten de Europese Unie bevinden.

In België moeten we terug naar eind 2019 voor de indiening van een Belgisch Nationaal Geïntegreerd Energie- en Klimaatplan. Hernieuwbare energie staat centraal in het plan, met ambitieuze en eervolle doelstellingen, maar er zij op gewezen dat de nationale strategie hoofdzakelijk gebaseerd is op stimulansen (groene certificaten enz…) en niet op verplichtingen die tot mogelijke sancties leiden.