In het nieuws: Gas en olie kopen uit Qatar in plaats van Rusland? Wat een historische fout! (LE VIF, 08/06/2022)

door | jun 29, 2022 | Geen onderdeel van een categorie, Pers | 0 Reacties

Voor Grégoire de Pierpont, CEO Enerdeal, moet de energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne dienen als een accelerator voor verandering. Om (eindelijk) zonder gas en olie te gaan en over te gaan op hernieuwbare energiebronnen. “Het is niet onmogelijk.” De wereld waarin we tegenwoordig leven is ingewikkeld en stressvol. We worden zowel menselijk als economisch beïnvloed door wat er over de hele wereld gebeurt. Er is de oorlog in Oekraïne, de economische crisis, de inflatie, de gezondheidscrisis, maar ook de milieucrisis. De voorspellingen in deze richting zijn niet bemoedigend. Het laatste IPCC-rapport is duidelijk. We zouden in 2030 +1,5°C moeten bereiken, tien jaar eerder dan de laatste schatting, die dateerde van 2018. Momenteel staat de planeet op +1,1°C. Een ramp.

De crisis moet een versneller van verandering zijn

Ik wil echter geloven dat wat we doormaken ook een kans kan zijn om dingen anders te doen. De Covid-periode was een eerste gemiste kans. Bedenk dat we het hadden over een wereld ervoor en een wereld erna, waarin de mens zich bewust zou worden van de wereld om hem heen. En tot slot, de wereld erna en de wereld ervoor bleven hetzelfde. Er zijn maar weinig lessen getrokken uit deze twee jaren van crisis. De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan zouden ons moeten doen begrijpen dat crisismomenten een versnelling van verandering kunnen zijn. Een van de grootste huidige uitdagingen betreft de milieutransitie. En er is urgentie.

Model wijzigen

Vandaag probeert Europa elders te kopen wat het uit Rusland koopt. Ze wendt zich tot Qatar, de VS en Noorwegen. Wat een historische fout. Hoewel het duidelijk is dat we snel een alternatieve oplossing voor onze Russische afhankelijkheid moeten vinden, moet deze tijdelijk en tijdelijk zijn. Het is niet de leverancier die veranderd moet worden, maar het model!

We moeten een einde maken aan fossiele brandstoffen, want het overmatige gebruik dat we ervan maken, vernietigt onze planeet

We moeten, op Europees niveau, maar ook op Belgisch en regionaal niveau, een ambitieus transitieplan hebben waarin zonne- en windenergie centraal staan ​​in energieoplossingen. Dit moet een topprioriteit zijn. We moeten een einde maken aan fossiele brandstoffen, want het overmatige gebruik dat we ervan maken, vernietigt onze planeet. India en Pakistan lijden onder historische hitte (tot 50-55°) die de grens van het menselijk overleven overschrijdt. En dit is geen epifenomeen. Nee, dit deel van de wereld waar 1,5 miljard mensen wonen, zou volgens NASA in 2050 onbewoonbaar kunnen worden voor mensen. Wie kan de mondiale onbalans voorspellen die het gevolg zou zijn van de migratie van een miljard mensen?

Oplossingen

En toch bestaan ​​de oplossingen om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Wat ontbreekt is de wil om ze snel en op schaal in te zetten. De noodzakelijke investeringen zijn aanzienlijk, maar lijken bespottelijk in vergelijking met het vooruitzicht een onbewoonbare wereld aan onze kinderen achter te laten. Deze oplossingen zijn in wezen gebaseerd op zonne-energie en windenergie, die beide hernieuwbaar, lokaal en in overvloed beschikbaar zijn. Een massale inzet van deze energiebronnen in combinatie met de elektrificatie van consumenten (elektrische auto’s, warmtepompen, enz.) zal het mogelijk maken om het grootste deel van ons verbruik van fossiele brandstoffen te vervangen. Het andere grote voordeel van deze transitie is dat, in tegenstelling tot een gas- of kerncentrale, de energie van een zonne- of windcentrale bijna gratis wordt als de initiële investering is afbetaald! Het milieuvoordeel wordt zo gecombineerd met een economisch voordeel op lange termijn.

Concreet

Om de impact van deze vervanging te illustreren, zou het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik in België (84 TWh/jaar) volledig kunnen worden geproduceerd door een zonne-energiecentrale met een oppervlakte van 25 km aan elke kant. Aanzienlijk, maar niet onrealistisch, mits deze oppervlakte verspreid is over een groot aantal kleinere locaties (bedrijfsdaken, parkings, grondcentrales, enz.). Een ander voorbeeld: het volledige wagenpark van bedrijfswagens in België (650.000 auto’s die elk 30.000 km/jaar rijden), eens vervangen door elektrische auto’s, zou volledig kunnen worden aangedreven door een zonne-energiecentrale van 5 km aan de zijkant. Zonne- en windenergiecentrales zullen moeten worden gekoppeld aan grote capaciteiten voor opslag op korte (batterijen) en lange termijn (waterstof), om het intermitterende karakter van de productie te overwinnen. De verandering is aanzienlijk, maar de technische oplossingen om deze verandering te realiseren zijn vandaag beschikbaar.

Klaar voor verandering?

Een groot aantal financiële en industriële spelers staan ​​klaar om hun verantwoordelijkheid te nemen en massaal te investeren in deze technologieën, zodra het wettelijk en regelgevend kader dit toelaat. Deze transitie zal ook een groot aantal geschoolde banen creëren en bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe lokale economie. De technische en financiële middelen zijn aanwezig om deze transitie te versnellen en te voorkomen dat onze kinderen ons over 20 jaar zullen verwijten dat we niet de moed hebben gehad om de nodige maatregelen te nemen terwijl er nog tijd voor was. Laten we mobiliseren, de beslissingen nemen die we op ons niveau kunnen nemen en eisen dat onze besluitvormers de nodige acties ondernemen om onze toekomst voor te bereiden! Grégoire de Pierpont, CEO Enerdeal