Bevrijd het zonnepotentieel van uw bedrijf

Wij bouwen kant-en-klare zonne-energiecentrales en financieren die indien nodig.

Bevrijd het zonnepotentieel van uw bedrijf

Wij bouwen kant-en-klare zonne-energiecentrales en financieren die indien nodig.

Bevrijd het zonnepotentieel van uw bedrijf

Wij bouwen kant-en-klare zonne-energiecentrales en financieren die indien nodig.

Bevrijd het zonnepotentieel van uw bedrijf

Wij bouwen kant-en-klare zonne-energiecentrales en financieren die indien nodig.

Bevrijd het zonnepotentieel van uw bedrijf

Wij bouwen kant-en-klare zonne-energiecentrales en financieren die indien nodig.

Bevrijd het zonnepotentieel van uw bedrijf

Wij bouwen kant-en-klare zonne-energiecentrales en financieren die indien nodig.

Bevrijd het zonnepotentieel van uw bedrijf

Wij bouwen kant-en-klare zonne-energiecentrales en financieren die indien nodig.

Bedrijfsklare oplossingen voor zonne-energie

Met geïntegreerde zonne-energie oplossingen stellen wij bedrijven in staat aanzienlijke besparingen te realiseren, hun onafhankelijkheid op het gebied van energie te waarborgen en bij te dragen aan een betere wereld. Enerdeal spreekt de volledige waardeketen aan en biedt kant-en-klare oplossingen. Wij ontwikkelen, wij voeren uit, wij financieren.

We Ontwikkelen

Enerdeal is gespecialiseerd in de ontwikkeling van fotovoltaïsche projecten op industriële schaal (tussen 100 kWp en 10 MWp). Van engineering tot verbinding, bieden wij de expertise en ervaring om uw ware energiepotentieel te ontplooien.

We Opereren

Wij verbinden ons voor een samenwerking op lange termijn. We optimaliseren uw installaties in real-time om de hoogste mate van energie efficiëntie te bereiken. We zorgen voor onderhoud, reiniging en opvolging, om de operationele integriteit en prestaties van het systeem te beschermen.

We Financieren

Smart Energy Today is ons programma voor financiering door derden. Als u grote daken of grond zonder schaduw beschikbaar heeft, doen wij de ontwikkeling van zonne-energie zonder voorafgaande investering. U betaalt enkel uw verbruik en u geniet van uw concurrentievoordeel.

Download onze brochures en white papers.

Check het potentieel aan zonne-energie van uw bedrijf.

We Ontwikkelen

Meer dan een miljoen zonnecellen geven onze klanten energie.

On Grid

Dak- of grondmontage • Milieuimpact • Rendabiliteit • Merkimago

Solar & Emobility

Complementariteit tussen zonneenergie en oplaadstations • Hoge zichtbaarheid • Grote besparing per km

Off Grid

Hybride zon-diesel & batterij • Modulair, containerised • Grote financiële winst

On Grid

Dak- of grondmontage • Milieuimpact • Rendabiliteit • Merkimago

Het beheer van fotovoltaïsche projecten vereist uitstekende vaardigheden en middelen. Enerdeal biedt geïntegreerde zonne-energie oplossingen voor industriële, commerciële of vastgoed infrastructuren in stedelijke of landelijke omgevingen. Dankzij onze zeer uitgebreide aanpak, zorgen wij voor het complete proces: uw vertrouwen, ons engagement.

Engineering, installatie, projectbeheer, toezicht en inbedrijfstelling.

Systeemontwikkeling en beheer voor opbrengst- en optimalisatie van de winstverwachting.

Opvolging van alle administratieve en financiële formaliteiten, verzekeringseisen, bankgaranties, enz.

Toezicht op energieproductie en onderhoud van energiefaciliteiten om inkomstenstromen te garanderen.

Energie-audits en diepgaande studies met betrekking tot stabiliteit, waterdichtheid, netwerkintegratie.

Solar & Electromobility

Complementariteit zonne-energie en oplaadstations • Hoge zichtbaarheid • Besparing per km

Laden op zonne-energie opent de toekomst voor uw e-mobiliteit.

De aanzienlijke groei van het aantal elektrische wagens houdt verband met zowel financiële als milieu aspecten. Bij uitbreiding of vervanging van hun wagenpark houden de meeste bedrijven rekening met de elektrische optie en vanzelfsprekend ook met de installatie van laadstations.

Door deze laadstations te koppelen aan zonnepanelen zijn er meerdere voordelen te behalen:

✓ Het elektrisch opladen gebeurt met groene energie, direct en on-site opgewekt; je gaat dus echt “groen” rijden.
✓ De kosten voor het opladen (en dus per km) zijn veel lager dan bij het ‘tanken’ aan publieke of openbare laadpalen.
✓ Het groene imago van het bedrijf wordt versterkt met deze zeer complementaire combinatie: elektrische auto + laadstation + zonnecentrale.

Off Grid

Hybride zon-diesel & batterij • Modulair, containerised • Grote financiële winst

Solar-diesel hybride oplossingen voor grotere autonomie en directe besparingen.

Enerdeal heeft een specifieke oplossing ontwikkeld voor externe locaties, hetzij off-grid of met een onbetrouwbare netwerkverbinding.Deze modulaire waardepropositie bestaat uit de integratie van een hele reeks energiebronnen, onderling verbonden via een PLC die is geconfigureerd in functie van verwachte prioriteiten (maximaal vermogen, maximale besparingen, optimaal serviceniveau… ). Dit hybride systeem maakt het mogelijk om de behoefte aan energie van dieselgeneratoren voldoende te minimaliseren en te profiteren van zonneenergie en kan, indien nodig, worden gekoppeld aan batterijen voor een autonoom gebruik. De geoptimaliseerde dimensionering van een dergelijk systeem is afhankelijk van een diepgaande kennis van zowel productie- en consumptieprofielen, als van alle technische componenten, hetgeen de kerncompetenties zijn binnen Enerdeal. Een krachtige en betrouwbare technologische oplossing die aanzienlijke besparingen en een hoog investeringsrendement oplevert!

We Opereren

We committeren ons op de lange termijn: technische en financiële controle verzekert ROI en winstgevendheid.

Onderhoud

Monitoring • Rapportage • Interventie op locatie

Technische diensten volgens de hoogste normen.

Een zonne-energiecentrale vereist normaal gesproken een beperkt onderhoud, omdat de meeste componenten behoorlijk statisch zijn. Niettemin, gezien het systeem wordt blootgesteld aan zware weersomstandigheden, zijn periodieke proactieve controles en check-ups van cruciaal belang (verbindingscontrole, bevuiling of stofcontrole en schone ontstoffing van de omvormer, thermografie analyse …). Bij Enerdeal wordt elk aspect van uw installatie bewaakt en geoptimaliseerd om het gebruik van de centrale op maximale capaciteit te garanderen

All-In onderhoud & controle

Interventie op locatie

Dagelijkse online monitoring

Periodieke verslagen

Uw inkomsten & investeringen beschermen.

Bovendien kan Enerdeal bescherming bieden tegen productieverlies in geval van het tijdelijk in gebreke blijven van de installatie, waardoor de winstgevendheid voor de investeerders wordt gemaximaliseerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door te profiteren van een innovatieve kaderovereenkomst.

We Financieren

We financieren wat we verkopen

Bezit je een groot oppervlak zonder schaduw? (> 3000m²)

Heeft u een hoog elektriciteitsverbruik? (>300 MWh per jaar)

Enerdeal heeft een speciale, door derden gefinancierde oplossing ontwikkeld genaamd Smart Energy Today!

Afhankelijk van de locatie en het verbruiksprofiel, kunnen investeringen in zonneenergie een terugverdientijd genereren van gemiddeld 3 tot 8 jaar. Meestal geven beslissers met een patrimoniale strategie de voorkeur aan een directe investering, waardoor ze profiteren van het hoogste rendement. De meeste industriële, retail- of grote vastgoedeigenaren zullen echter de voorkeur geven aan een door derden gefinancierde oplossing, waardoor ze kunnen profiteren van onmiddellijke P&L besparingen (opex) terwijl ze het beschikbare kapitaal volledig toegewijd houden aan de kerntaken. Vanaf het begin heeft Enerdeal zich uitsluitend gericht op B2B, voornamelijk gericht op door derden gefinancierde regelingen. Door middel van specifieke investeringsstructuren, zowel intern als door private equity preferred partners in verschillende regio’s van de wereld, bieden wij volledige financiering van industriële grootschalige zonne-energieprojecten door middel van 10-25 jaar durende contracten:

✓ Power purchase agreements,
✓ Operationele leasing oplossingen,
✓  Built-Operate-Transfer waardeproposities
✓  Directe investeringen met of zonder onderhoud,…

Geïnteresseerd om met ons samen te werken in een private equity solarfonds? We richten ons op eerste klas klanten met wereldwijde aanwezigheid en langetermijncontracten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Ontdek wat slimme zonne-energie voor u kan doen.