Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer

Enerdeal NV heeft deze website “www.enerdeal.com” gepubliceerd. (hierna de “Website”) om up-to-date informatie over Enerdeal te verstrekken, zowel voor bedrijven als organisaties wereldwijd die geïnteresseerd zijn in meer informatie over Enerdeal en haar prestaties. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik die hieronder in detail worden beschreven (“Algemene voorwaarden”) en met de wetten die in België van toepassing zijn op online communicatie.

Deze website is eigendom van: Enerdeal S.A. 60 rue de Koerich L-8437 Steinfort Luxemburg BE081924550 Telefoon : +32 (0) 2 645 35 11 T : +352 26108253 F : +352 26108098 E-mail : contact@enerdeal.com Door deze in te voeren en te gebruiken website gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen en dergelijke zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Enerdeal of rechthebbende derden.

2. Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daardoor niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de eindgebruiker. Enerdeal levert grote inspanningen opdat de informatie die aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld steeds volledig, juist, nauwkeurig en actueel blijft. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de verstrekte informatie. Indien de weergegeven informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal Enerdeal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit recht te zetten. Enerdeal kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Mocht u onjuistheden aantreffen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld aan de gebruiker, neem dan contact op met de beheerder van de website. De inhoud van de site (inclusief hyperlings) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Enerdeal geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van directe of indirecte schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of de gebruik van de website. Enerdeal kan op geen enkele directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ​​door het gebruik van deze website of andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks met inbegrip en zonder enige beperking, elk verlies, werkonderbreking, geleden schade op programma’s of andere gegevens van het computersysteem, software van of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks of pagina’s van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert in geen geval de impliciete goedkeuring van hun inhoud. Enerdeal verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of de andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of hun kenmerken of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

3. Juridische voorwaarden
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit hun interpretatie zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken. Op deze site is Belgisch recht of wetgeving van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Privacybeleid

1. Bescherming van de privacy
Enerdeal hecht veel waarde aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker of bezoeker kan steeds bezwaar maken tegen het gebruik van deze persoonsgegevens voor direct marketing. De gebruiker of bezoeker zal zich daarom richten tot Enerdeal. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker wettelijk recht op inzage en indien nodig correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (bv. kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Enerdeal geheel gratis de schriftelijke melding van je persoonsgegevens ontvangen. Indien nodig kunt u altijd vragen om een ​​correctie van de foutieve, onvolledige en irrelevante gegevens. Enerdeal kan anonieme of geautoriseerde informatie verzamelen die niet van persoonlijke aard is, zoals het type browser of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarmee u onze website hebt gevonden of waarmee u de website verlaat. . Dit stelt ons in staat om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers of bezoekers.

2. Toestemming
Door de informatie en diensten op enerdeal.com te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de algemene voorwaarden die we hier hebben opgenomen.

3. Vragen
Indien u meer informatie wenst te ontvangen of vragen heeft over het privacybeleid van Enerdeal NV en meer in het bijzonder enerdeal.com, kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Ons e-mailadres is contact@enerdeal.com.

4. Volgen van bezoekersgedrag
Enerdeal.com gebruikt verschillende technieken om bezoekers van de site, hun gedrag op de site en de pagina’s die ze bezoeken te volgen. Dit is een gangbare werkwijze voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies vastleggen, omvat IP-adressen, browsertype en bezochte pagina’s. Ook houden we bij waar bezoekers de site voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie wordt hier anoniem gehouden en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5. Cookies uitschakelen
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Hiervoor maakt u gebruik van de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op de website van uw browserprovider. We raden u aan de helpsectie van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de website “Over cookies”, die richtlijnen geeft voor alle moderne browsers. Kijk op https://www.aboutcookies.org/.

6. Cookies van derden
Het is mogelijk dat derden, zoals Google, adverteren op onze website of dat wij gebruik maken van een andere dienst. In sommige gevallen plaatsen deze derde partijen hiervoor cookies. Deze cookies kunnen niet worden beïnvloed door enerdeal.com.

7. Lijst met cookies