Disclaimer & Privacybeleid

Vrijwaringsclausule
Enerdeal NV heeft deze website “www.enerdeal.com” (hierna de “Website”) gepubliceerd om actuele informatie over Enerdeal te verstrekken, zowel voor bedrijven en organisaties wereldwijd die geïnteresseerd zijn in meer informatie over Enerdeal en haar prestaties.
Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden die hieronder in detail worden beschreven (“Algemene Voorwaarden”) en met de wetten die in België van toepassing zijn op online communicatie.
Deze website behoort toe aan:
Enerdeal S.A.
60 rue de Koerich
L-8437 Steinfort Luxembourg
BE081924550
Téléphone : +32 (0) 2 645 35 11
T : +352 26108253
F : +352 26108098
Email : contact@enerdeal.com

Algemene voorwaarden voor gebruik van de website
Alle gebruikers van deze Website zijn onderworpen aan de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden aangevuld met bijzondere voorwaarden in het geval van bepaalde diensten.
Enerdeal behoudt zich het recht voor om de toegangsvoorwaarden tot de Website en de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en bij te werken. Om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen en updates, dienen gebruikers regelmatig naar deze sectie te verwijzen om de momenteel geldende algemene voorwaarden te controleren.
Enerdeal behoudt zich het recht voor om de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de internetgebruikers hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. Door deze website te betreden en te gebruiken gaat u expliciet akkoord met het volgende:

Algemene voorwaarden
1. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten en afbeeldingen en dergelijke worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Enerdeal of rechtmatige eiseres derde partijen.
2. Beperking van de aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de eindgebruiker.
Enerdeal levert grote inspanningen opdat de informatie die ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld altijd volledig, correct, accuraat en up-to-date blijft. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de verstrekte informatie. Indien de weergegeven informatie onjuistheden bevat of indien specifieke informatie op of via de website niet beschikbaar zijn, zal Enerdeal de grootste inspanning leveren om dit recht te zetten. Enerdeal kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Mocht u enige onnauwkeurigheden vinden in de informatie die de gebruiker via deze website ter beschikking wordt gesteld, neem dan contact op met de beheerder van de website.
De inhoud van de site (inclusief hyperlinks) kan te allen tijde zonder aankondiging worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Enerdeal geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Enerdeal kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks of pagina’s van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Enerdeal verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
3. Recht & wetgeving
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de interpretatie ervan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van België. De Belgische wet of wetgeving is van toepassing op deze site. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.
Privacybeleid

Privacybeleid voor Enerdeal NV, eigenaar van enerdeal.com

1. Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van enerdeal.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
2. Toestemming
Door de informatie en de diensten op enerdeal.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3. Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Enerdeal NV en specifiek enerdeal.com, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is contact@enerdeal.com.
4. Monitoren gedrag van bezoekers
Enerdeal.com maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, hier.
5. Gebruik van cookies
Enerdeal.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
6. Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. We raden u aan om de Help-sectie van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de website Over cookies, die richtlijnen biedt voor alle moderne browsers. https://www.aboutcookies.org/
7. Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door enerdeal.com te beïnvloeden.